مقاله ها

فرم ویزای ایران

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
بازدید: 3418


 

فرم درخواست دعوت از مهمان خارجی

بسمه تعالی

(تعهد نامه میزبان)

مشخصات میزبان

جنسیت:

نام خانوادگی:

نام:

شماره شناسنامه:

نام پدر:

وضعیت تأهل:

تاریخ تولد:

تابعیت فعلی:

کد ملی:

 

شغل:

محل تولد(کشور،شهر):

محل سکونت(کشور،شهر،آدرس،تلفن):

محل کار(کشور،شهر،آدرس،تلفن):

 

مشخصات مهمان

ENGLISH                                                         انگلیسی

FARSI                                                                   فارسی

Name:

نام:

Surname:

نام خانوادگی:

Sex:

جنسیت:

Marital Status:

وضعیت تأهل:

Father’s Name:

نام پدر:

Date of Birth:

تاریخ تولد:

Country of Birth:

کشور محل تولد:

Place of Birth:

محل تولد:

Nationality:

تابعیت فعلی:

Previous Nationality:

تابعیت قبلی:

Grandfather’s Name:

نام جد(*فقط برای اتباع عرب):

Passport No.:

شماره گذرنامه:

Passport Type:

نوع گذرنامه:

Date of Issue:

تاریخ صدور گذرنامه:

Place of Issue:

محل صدور گذرنامه:

Expiry Date of passport:

تاریخ انقضاء گذرنامه:

Occupation:

شغل:

Position:

سمت:

Company:

نام موسسه/شرکت:

Activity:

موضوع فعالیت:

No. of Entry to IRAN:

تعداد سفرهایی که به ایران داشته است:

Visa Type:

نوع روادید درخواستی:

Visa Issuance Place:

محل اخذ روادید:

Duration of Stay in IRAN:

مدت اقامت در ایران:

The Last Date of Entry to IRAN:

تاریخ آخرین ورود به ایران:

Approximate Date of Entry:

تاریخ تقریبی ورود به ایران:

Approximate Date of Exit:

تاریخ تقریبی خروج از ایران:

Place of Residence:

محل اقامت مهمان:

 

 

برنامه سفر و فهرست مکانهای اقامتی

Itinerary and the list of accommodations

 

Entry Date

تاریخ ورود

Date Of Departure

تاریخ خروج

Place To Visit

مکان بازدید

City Accommodation

شهر محل اقامت

Address Of Residence

آدرس محل اقامت

Phone Accommodation

تلفن محل اقامت

Comments

توضیحات

 

سایر مدارک:

اسکن شناسنامه میزبان

اسکن رنگی گذرنامه مهمان /مهمانان با کیفیت بالا